Dejepis 1 - Od staroveku k stredoveku
Kniha je vypredaná
Celá kategória Ostatné predmety
Vydavateľ: Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 9788071587538
Poč.strán: 72
Rok vydania: 2007
Väzba: brožovaná
Formát: 1
Jazyk: slovenský
Pridané: 09.08. 2012

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 2,90 €
Naša cena: 2,47 €
Zľava: 15%

Dejepis 1 - Od staroveku k stredoveku

Autor: Kováč Dušan

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín. Dejepis 1 – Od staroveku k stredoveku je učebnica pre 6. ročník ZŠ a primu osemročných gymnázií. Je rozdelená na 4 časti: Staroveké Grécko, Staroveký Rím, Starovek na Slovensku a Na ceste k stredoveku.Od staroveku k stredoveku je výkladovo-pracovný typ učebnice, ktorý vychádza z geneticko-chronologickej koncepcie dejepisného vyučovania (nadväzuje na učebnicu Od praveku k staroveku). Poskytuje súhrn historických faktov o čase, priestore, udalostiach a osobnostiach vo vzájomných súvislostiach. Vychádza z rôznych historických prameňov a umožňuje kritické porovnávanie, rozbor a interpretáciu názorov žiakov. Učebnica sprostredkúva žiakom obdobie antického Grécka (vznik mestskej demokracie, obdobie grécko-perzských vojen či rozmach Alexandra Macedónskeho), históriu antického Ríma (vznik Ríma, boje s Kartágom, cisárska doba či rozmach kresťanstva), dejiny staroveku na Slovensku (Kelti a Rím) až po začiatky stredoveku (sťahovanie národov, vznik islamu či vláda Karola Veľkého).Učebnica je rozdelená na tematické dvojstrany predstavené krátkym úvodom. Na párnej strane sa nachádza výkladový text, ktorý poskytuje základné historické informácie spolu s rubrikou Skúste si spomenúť, v ktorej sú otázky na zopakovanie minulého učiva. Nepárna strana obsahuje pracovné aktivity v rubrikách O čom rozprávajú staré listiny či O čom rozprávajú staré dokumenty. Na okrajoch obidvoch strán sú i ďalšie pracovné, vedomostné a motivačné rubriky: Malá galéria… (osobností, umeleckých pamiatok, gréckych hrdinov), Bude vás zaujímať, Z knižnice či Premýšľajme, diskutujme. Súčasťou učebnice sú aj tri opakovacie dvojstrany Čo sme sa naučili. Významne sú zastúpené obrázky, kresby, mapy, grafy a reprodukcie, ktoré rozčleňujú učebnicu do prehľadných celkov.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii