A Grammar of Legal English
Kniha je vypredaná
Celá kategória Právnická literatúra
Vydavateľ: IURA
ISBN: 9788080783419
Poč.strán: 235
Rok vydania: 2010
Väzba: viazaná
Formát: 2
Jazyk: anglický
Pridané: 27.08. 2008

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 3,08 €
Naša cena: 2,53 €
Zľava: 18%

A Grammar of Legal English

Autor: Bázlik Miroslav, Ambrus Patrik

Publikácia, ktorá je v tejto oblasti knižnej produkcie prvá svojho druhu, je určená všetkým anglistom, vrátane prekladateľov zapísaných v Zozname prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Vychádza z toho, že preklad právnych dokumentov je náročný nielen z terminologickej, ale aj gramatickej stránky. Právne texty sa vyznačujú množstvom gramatických odlišností od bežnej angličtiny, čo je, okrem iného, dôsledkom konzervatívnosti právneho jazyka. Osobitosti sa vyskytujú takmer vo všetkých oblastiach gramatiky, napr. v rámci slovných druhov, gramatických kategórií, modálnych slovies, predložiek, syntaktických procesov a pod. V Dodatku sa uvádzajú aj niektoré ďalšie špeciálne znaky právnych textov. Prekladateľ právnych textov má k dispozícii aj cvičenia (kde je to potrebné, aj s kľúčom) na osvojenie si gramatických a niektorých iných javov v právnych textoch. Publikácia je vhodná aj ako učebnica pre tých, ktorí sa pripravujú na dráhu úradného prekladateľa a tlmočníka. Je vhodným doplnkom k slovníkom a iným jazykovým materiálom. Publikácia je v anglickom jazyku s marginálnymi porovnaniami so slovenčinou, takže môže poslúžiť aj záujemcom o právnickú angličtinu, ktorí neovládajú slovenský jazyk.