Vydavateľ: Poradca s.r.o
ISBN: 9788081622021
Poč.strán: 96
Rok vydania: 2021
Väzba: brožovaná
Formát: 220x140
Jazyk: slovenský
Pridané: 24.08. 2021

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 7,90 €
Naša cena: 5,53 €
Zľava: 30%

100 otázok o odpovedí - Kurzarbeit, Zamestnávanie

Autor: Kolektív

Publikácia obsahuje nový zákon o podpore v čase skrátenej práce – kurzarbeit – s komentárom. Druhá kapitola ponúka spektrum otázok a odpovedí z oblastí zamestnávania a zdaňovania príjmov.

Zákon upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa...

Titul obsahuje úplné znenie zákona o podpore v čase skrátenej práce – kurzarbeit – s komentárom súbor otázok a odpovedí z oblastí zamestnávania a zdaňovania príjmov.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce – kurzarbeit – s komentárom (č. 215/2021 Z. z.)

Zamestnávanie

– Zákon o zamestnanosti

– Dotácie

– Náhrada mzdy

– Zdaňovanie príjmov

Zákon o podpore v čase skrátenej práce – kurzarbeit

Podstatou nového zákona o podpore v čase skrátenej práce – kurzarbeit – je poskytovanie právne nárokovej podpory, ktorá je účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. skrátenej práci, ktorej rozsah, podmienky a mechanizmus poskytovania, výšku podpory a ďalšie rozhodujúce náležitosti jej poskytovania identifikuje práve nový zákon...

Zamestnávanie

Zákon o službách zamestnanosti upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti, ktorých účastníkmi môžu byť orgány štátnej správy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, samosprávny kraj, obec, občianske združenie, nezisková organizácia a nadácia, zamestnávateľ, partnerstvo v zmysle uvedeného zákona, uchádzač o zamestnanie, záujemca o zamestnanie, zamestnanec, SZČO, právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávania a prípravy pre trh práce, štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo osoba bez štátnej príslušnosti, občan členskej krajiny Európskej únie a jeho rodinní príslušníci...