100 otázok o odpovedí - Odmeňovanie - verejné obstarávanie
Kniha je vypredaná
Celá kategória Právnická literatúra
Vydavateľ: Poradca s.r.o.
ISBN: 9788081621536
Poč.strán: 96
Rok vydania: 2020
Väzba: brožovaná
Formát: 220x140
Jazyk: slovenský
Pridané: 21.09. 2020

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 9,80 €
Naša cena: 6,86 €
Zľava: 30%

100 otázok o odpovedí - Odmeňovanie - verejné obstarávanie

Autor: Kolektív

Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí daní, účtovania pracovného práva, zdaňovania miezd a odvodov.

Verejné obstarávanie
– Podmienky verejného obstarávania
– Zmluvy pri verejnom obstarávaní
– Súhrnná správa
Práca • Odmeňovanie
– Zákonník práce
– Príspevok na rekreáciu
– Mzdy a odvody
–Zrážky zo mzdy
–Cestovné náhrady

Verejné obstarávanie
sú nákupy práce, tovaru alebo služieb od podnikov uskutočňované verejnými orgánmi (napríklad ministerstvo alebo miestny orgán), ktoré tieto podniky vyberajú. Môže ísť napríklad o stavebné práce na štátnej škole, nákup nábytku pre ministerstvo, upratovacie služby pre železničnú stanicu. Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, nakoľko na chod jednotlivých úradov a organizácií, ktoré sú napojené na štátny rozpočet, sú každoročne vynakladané nemalé finančné prostriedky. Preto je nevyhnutné, aby sa zabránilo ich zbytočnému a nadmernému odčerpávaniu a ich prípadnému zneužívaniu. Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Pri verejnom obstarávaní sa uplatňujú princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti ako aj princíp proporcionality, princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Práca • Odmeňovanie
V rámci závislej práce sa vyžaduje osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa. Zamestnávateľ nemusí riadiť zamestnanca osobne a toto riadenie môže/má vykonávať vedúci zamestnanec, príp. iný poverený zamestnanec. Naopak zamestnanec musí vykonávať prácu osobne. Znakom pracovnoprávneho vzťahu je nezastupiteľnosť na strane zamestnanca.
Zabezpečovanie výkonu činností živnostníkmi, resp. inými podnikateľmi je možné len za predpokladu, že ide o takú prácu, ktorá vykazuje právne znaky podnikania. Pre posúdenie pracovnoprávneho vzťahu je vždy dôležité, či právny vzťah spĺňa základné znaky pracovnoprávneho vzťahu, a nie to, akou právnou formou bol právny vzťah založený. Výber správnej zmluvnej formy závisí výlučne od skutočného obsahu vykonávanej práce. Ak má vykonávaná práca základné črty závislej práce, na výkon takejto práce musí byť uzatvorený pracovný pomer alebo výnimočne za podmienok ustanovených v ZP aj iný pracovnoprávny vzťah. Ak takéto črty vykonávaná práca nemá, zamestnávateľ môže využiť príslušný zmluvný typ napríklad Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a podobne.