100 otázok a odpovedí – Obchodovanie
Kniha je vypredaná
Celá kategória Právnická literatúra
Vydavateľ: Poradca s.r.o.
ISBN: 9788081621529
Poč.strán: 96
Rok vydania: 2020
Väzba: brožovaná
Formát: 210x145
Jazyk: slovenský
Pridané: 13.07. 2020

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 9,80 €
Naša cena: 6,86 €
Zľava: 30%

100 otázok a odpovedí – Obchodovanie

Odvody, Náhrady

Autor: Kolektív

Zložitá ekonomická situácia nás núti zamýšľať sa nad progresivnými postupmi oživenia ekonomiky i samotného rozbehnutia podnikateľských aktivít. Prvú kapitolu preto venujeme príkladom z oblastí obchodovania z pohľadu daní, ktoré reagujú na epidemiologické opatrenia v praxi.Zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, sa v rámci opatrení poskytujú príspevky na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému nemôžu prideľovať prácu. Podrobne sa predmetnej téme venujeme v druhej časti Zamestnávanie.Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí daní, účtovania pracovného práva, zdaňovania miezd a odvodov.Obchodovanie- Daň z príjmov- Daň z pridanej hodnoty- Úprava základu dane- Zisk & strata- Automobil v obchodovaníZamestnávanie- Náhrady mzdy- Preddavky na daň z príjmov- Pracovnoprávne vzťahyObchodovaniePodľa § 49 ods. 2 ZDP sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, resp. v predĺženej lehote podľa § 49 ods. 3 ZDP, ak zákon neustanovuje inak. Zdaňovacím obdobím je v súlade s § 2 písm. l) ZDP kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitne sú upravené zdaňovacie obdobia právnickej osoby v § 41 a § 49 ods. 6 ZDP, napr. počas obdobia konkurzu, likvidácie, hospodársky rok, zdaňovacie obdobia daňovníka zrušeného bez likvidácie s právnym nástupcom.

V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa posúva až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník daň aj zaplatiť.

Predmetnou úpravou sa ustanovuje výlučne špeciálna lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane, pričom všetky ďalšie povinnosti určené pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane, spôsob podania daňového priznania, osoby povinné podávať daňové priznanie a pod., zostávajú platné, tak ako sú upravené v § 49 ZDP. V nadväznosti na zavedenie tejto novej špeciálnej lehoty v období pandémie sa od tejto lehoty budú uplatňovať aj ďalšie ustanovenia platného ZDP.

Zamestnávanie

Zamestnávateľovi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, sa v rámci tohto opatrenia poskytuje príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 ZP) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,00 eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti sa v rámci tohto opatrenia poskytuje príspevok na

a) úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (podľa § 142 ZP), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,00 eur alebo

b) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa