Dokazování v přípravném řízení
Přípravné řízení je vnímáno jako podstatná část trestního procesu, usilující o co nejúplnější ...
13,65 € 10,92 €
Dokazovanie v trestnom konaní - Obvinený
Publikácia obsahuje výber 60 súdnych rozhodnutí je zameraný na výsluch obvineného, ale tiež na súvisiace ...
44,00 € 35,20 €
Dokazovanie v trestnom konaní - Svedok
Publikácia zahŕňa výber 55 súdnych rozhodnutí zahŕňa relevantné, systematicky usporiadané tematické okruhy ...
44,00 € 35,20 €
Dokazovanie v trestnom konaní - Zásady
Výber obsahuje 68 rozhodnutí k zásade náležitého zistenia skutkového stavu, k zásade voľného hodnotenia ...
49,50 € 39,60 €
Dokazovanie v trestnom konaní - Znalec
Predkladaný výber 82 súdnych rozhodnutí je zameraný na hmotnoprávne aj trestno-procesné otázky znaleckého ...
44,00 € 35,20 €
Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Předmětem monografie je doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation). Evropský soud pro lidská práva ...
15,93 € 13,22 €
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného
Praktická príručka na semináre z medzinárodného práva verejného obsahuje viaceré dôležité medzinárodné ...
15,30 € 12,55 €
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného, 1. časť
Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva ...
14,80 € 12,14 €
Dokumenty ke studiu mezinárodního práva
Předkládané dokumenty jsou určeny především studentům právnických fakult a jiných humanitních oborů. Mohou ...
16,97 € 15,27 €
Dôkazné prostriedky v občianskom súdnom konaní
Táto kniha komplexne a interdisciplinárne spracúva problematiku dôkazných prostriedkov v občianskom súdnom ...
14,90 € 11,92 €
Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Autorka v predkladanom zborníku zhŕňa výsledky vedeckej konferencie a riešenia projektu. Uvádza, že všeobecný ...
10,87 € 9,57 €
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám ...
22,05 € 17,64 €
DUPP 1/2019 Predaj podniku
V úvodnom čísle Daňového a účtovného poradcu podnikateľa pre rok 2019 - zmluva o predaji podniku z právneho ...
12,68 € 10,14 €
DÚPP 10/2015 Poistenie podnikateľskej činnosti
Publikácia je zameraná na nasledujúce témy: Poistenie podnikateľskej činnosti z hľadiska daní a účtovníctva, ...
9,35 € 7,48 €
DUPP 13/2018 Navrhované zmeny v sadzbe DPH od 1. 1. 2019
V danom vydaní nájdete zaujímavé témy nájdete bližšie informácie o týchto témach - internetový obchod a ...
10,69 € 8,55 €
DUPP 14/2014 - Odpočet daňovej straty právnickej osoby
TÉMA MESIACAOdpočet daňovej straty právnickej osoby (Ing. Iveta Petrovická)DAŇOVÉ TIPYPríjmy fyzických osôb ...
9,01 € 7,21 €
DUPP 14/2018 Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
V danom vydaní nájdete zaujímavé témy ako - založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, vnútropodnikové ...
11,52 € 9,22 €
DUPP 4/2019 Zmeny živnostenského zákona od roku 2019. Zákon o DPH - novely
V poradí už štvrté číslo vám prináša tieto zaujímavé témy - zmeny živnostenského zákona od roku 2019, ...
10,41 € 8,33 €
DUPP 5-6/2019 Platenie preddavkov na daň z príjmov PO v roku 2019
Opäť sme si pre vás pripravili zaujimavé témy ako - platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v ...
14,49 € 11,59 €
Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku
Kdokoliv zabývající se Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a judikaturou Evropského soudu pro ...
22,30 € 18,51 €
Dvojí občanství v českém právu
Kniha podrobně rozebírá otázku přípustnosti souběžného výkonu cizího občanství vedle českého podle ...
17,57 € 14,06 €
E-government a GDPR
V souboru zákonů „E-government a GDPR“ najdete stěžejní právní předpisy týkající se digitalizace ...
13,50 € 12,15 €
E-Justice - Ústavnoprávny pohľad
Publikácia sa ako jediná monografia na našom trhu venuje problematike elektronizácie súdnictva v podmienkach ...
12,00 € 9,84 €
Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva
Každé obecné zastupiteľstvo predstavuje jedinečnú zostavu osôb, čo sa premieta do rozmanitosti názorov a ...
15,00 € 12,30 €
(1575)