DUPP 4/2019 Zmeny živnostenského zákona od roku 2019. Zákon o DPH - novely
V poradí už štvrté číslo vám prináša tieto zaujímavé témy - zmeny živnostenského zákona od roku 2019, ...
10,41 € 8,33 €
DUPP 5-6/2019 Platenie preddavkov na daň z príjmov PO v roku 2019
Opäť sme si pre vás pripravili zaujimavé témy ako - platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v ...
14,49 € 11,59 €
Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku
Kdokoliv zabývající se Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a judikaturou Evropského soudu pro ...
22,30 € 18,51 €
Dvojí občanství v českém právu
Kniha podrobně rozebírá otázku přípustnosti souběžného výkonu cizího občanství vedle českého podle ...
17,57 € 14,06 €
E-government a GDPR
V souboru zákonů „E-government a GDPR“ najdete stěžejní právní předpisy týkající se digitalizace ...
13,50 € 12,15 €
E-Justice - Ústavnoprávny pohľad
Publikácia sa ako jediná monografia na našom trhu venuje problematike elektronizácie súdnictva v podmienkach ...
12,00 € 9,84 €
Elektronické cenné papíry
Jedním z aktuálních témat zmiňovaných v souvislosti s bojem proti korupci je problém anonymních cenných ...
19,11 € 14,33 €
​Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s ...
67,05 € 56,99 €
English for Law Students - Reader with Exercises
Jazyková učebnica predstavuje odbornú právnu terminológiu v anglickom jazyku so zameraním na anglické právo a ...
13,20 € 10,82 €
English for Legal Purposes
Učebnica v anglickom jazyku poskytuje materiál vhodný primárne pre výučbu odbornej právnej angličtiny pre ...
22,00 € 16,72 €
Environmentálne právo Všeobecná a osobitná časť
Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov ...
22,30 € 21,19 €
Environmentální spolupráce jako nástroj řešení konfliktů
Šest případových studií, na nichž je testována koexistence environmentální spolupráce s politickým ...
8,46 € 6,35 €
Etické desatoro začínajúceho advokáta
Publikácia nie je komplexným a systematickým prehľadom problematiky profesijnej etiky, ktorý by sprevádzali ...
6,50 € 5,33 €
Etnografie - Improvizace v teorii a terénní praxi
Kniha Etnografie představuje etnografii jako komplexní metodologicko-teoretický přístup ke skutečnosti. Nabízí ...
13,20 € 9,90 €
Europeizace trestního práva
„Recenzovanú učebnicu ocenia predovšetkým študenti právnických fakúlt ale aj právnici s dlhoročnou praxou, ...
12,21 € 9,28 €
Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov
Publikácia obsahuje vedecké práce, témou ktorých sú otázky týkajúce sa trendov pracovného práva, práva ...
13,60 € 11,29 €
Európska integrácia a právo Európskej únie
„Práca predstavuje ďalší príspevok slovenskej doktríny k bližšiemu poznaniu a analýze ako histórie tak aj ...
19,90 € 15,12 €
Európska sociálna charta
Slovenská republika dňa 17.2.2009 súhlasila s ratifikáciou a prezident SR dňa 20.3.2009 ratifikoval Európsku ...
2,85 € 2,28 €
Európska únia
Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci ...
16,50 € 14,52 €
Európske menové právo a menové právo na Slovensku
Menové právo Slovenskej republiky je v súčasnosti tvorené európskym menovým právom, ktoré právne predpisy ...
14,70 € 11,76 €
Europske pravo - European law
Publikácia odborne oboznamuje so základnými princípmi európskeho práva ako najmladšej disciplíny právnej vedy. ...
12,12 € 9,09 €
Európsky marketing
Hlavným obsahom predloženej monografie je priblížiť formovanie a obsah európskeho marketingu ako koncepcie ...
13,50 € 11,88 €
Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska
Publikácia, ktorá sa Vám dostáva do rúk je prierezom histórie vzniku spoločnej európskej meny, súčasnosti a ...
16,00 € 14,08 €
Európsky prokurátor
O tom, že sa pripravovalo vytvorenie Európskej prokuratúry, je slovenská verejnosť, najmä odborná, informovaná. ...
19,80 € 16,04 €
(1419)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii