Čtenář a stroj - Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů
Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociálních věd. Tematicky pokrývá tři typy ...
17,81 € 13,36 €
Daň z pridanej hodnoty - Otázky a odpovede
Publikácia "Daň z pridanej hodnoty. Otázky a odpovede" zachytáva 227 odborných stanovísk autora na otázky ...
18,20 € 14,92 €
Daň z pridanej hodnoty v príkladoch
Publikácia obsahuje praktické príklady, ktoré približujú základné princípy fungovania systému DPH ...
1,16 € 0,95 €
Dane a daňové právo na Slovensku
Učebnica Dane a daňové právo na Slovensku (teória a legislatíva), ktorá sa Vám práve dostala do rúk, z ...
31,20 € 24,96 €
Dane a účtovníctvo 1-2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2016, Stravovanie zamestnancov ...
12,50 € 9,75 €
​Dane a účtovníctvo 7-2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ceny a výhry z daňového hľadiska, Práva a povinnosti v súvislosti s ...
10,86 € 8,69 €
Dane a účtovníctvo 7/2018
V publikácii nájdete zaujimavé témy ako - transferové oceňovanie v príkladoch, daň vyberaná zrážkou od 1. ...
9,88 € 7,90 €
Daňové a účtovné zákony 2020
Publikácia obsahuje daňové a účtovné zákony po novelách pre rok 2020. Zákony sú publikované s komentármi ...
9,00 € 6,30 €
Daňové judikáty
Publikácia DAŇOVÉ JUDIKÁTY, obsahuje 50 daňových judikátov a je najkomplexnejším a najobsiahlejším ...
30,00 € 24,00 €
Daňové právo na Slovensku
Učebnica Daňové právo na Slovensku, ktorá sa Vám, vážení čitatelia, dostáva do rúk, vznikla na podklade ...
26,90 € 21,52 €
Daňové právo na Slovensku a v EÚ
Učebnica Daňové právo na Slovensku a v EÚ komplexne spracováva takmer všetky aspekty zdaňovania a ich ...
29,70 € 23,76 €
Daňové priznania za rok 2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový bonus, právnicke osoby, fyzické osoby, vyplnené vzory, vyplnené ...
3,50 € 2,63 €
Daňové zákony 2015 - Komplet tištěné publikace s úplnými zněními daňových zákonů platnými v roce 201
Tlačená publikácia so slovenskou daňovou legislatívou platnou k 1. 1. 2015 (vrátanie nového zákona o dani z ...
0,50 € 0,50 €
Daňové zákony 2015 Pravda
Daňové zákony v roku 2015 - obsah: Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o spotrebnej ...
4,99 € 3,84 €
Daňové zákony 2016
Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2016. V ...
4,99 € 3,74 €
Daňové zákony 2017
Komplet tlačenej publikácie, e-booku a celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou ...
6,49 € 5,06 €
​Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12-2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Podpora kapitálového trhu z pohľadu daní, Povinnosť daňovej registrácie ...
10,86 € 8,69 €
​Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016 v JÚ, Individuálna účtovná ...
13,57 € 10,58 €
Daňový poriadok 2014
Novelizovaný daňový poriadok s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom zneníZÁKON č. 563/2009 Z.z. z 1. ...
2,40 € 1,80 €
Daňový poriadok. Komentár
Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr.Soni ...
69,00 € 62,10 €
Daňový řád. Komentář
Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu ...
81,45 € 65,16 €
Daňový sprievodca 2017
Publikácia obsahuje:Daňové zákony:•Zákon o dani z príjmov•Zákon o DPH•Zákon o používaní elektronickej ...
8,00 € 6,00 €
Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana
Cílem publikace je předložit čtenářům teoretické pozadí a vhled do problematiky právní ochrany databází. ...
20,48 € 17,00 €
Dědické právo v praxi
Snad žádná oblast občanského práva nedoznala s účinností nového občanského zákoníku a zákona o ...
26,58 € 22,59 €
(1575)