Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Monografie věnovaná právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy je zpracována v komparativním ...
31,02 € 25,44 €
Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče
Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při ...
16,22 € 13,79 €
Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňaž. prostriedkov spotrebiteľom
Inštitút civilnoprávnej úžery má svoje nezastupiteľné miesto v každej spoločnosti. Je právom považovaný za ...
15,70 € 12,87 €
Civilný mimosporový poriadok
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s novelizáciou ...
4,00 € 3,36 €
Civilný mimosporový poriadok
Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a ...
119,00 € 107,10 €
Civilný mimosporový poriadok
Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový ...
14,50 € 11,89 €
Civilný mimosporový poriadok
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobúda ...
2,00 € 1,64 €
Civilný mimosporový, civilný sporový, správny súdny poriadok
Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a Správnom súdnom poriadku doplnené o komentáre, judikáty a ...
19,00 € 13,30 €
Civilný sporový poriadok
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár ...
139,00 € 118,15 €
Civilný sporový poriadok
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť ...
2,20 € 1,80 €
Civilný sporový poriadok Komentár
Pred tromi rokmi uviedlo vydavateľstvo Wolters Kluwer na trh prvý komentár k novému Civilnému sporovému ...
78,70 € 64,53 €
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok
Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona ...
24,90 € 18,68 €
Civilný sporový poriadok. Stručný komentár / Civilný sporový poriadok. Judikatúra
Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný ...
69,00 € 55,20 €
Civilný sporový poriadok. Úzz, 4.vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s ...
4,00 € 3,40 €
Claim manažment v stavebnej praxi
Claim manažment v stavebnej praxi ako prvá publikácia na trhu podáva komplexný a podrobný výklad problematiky ...
27,80 € 22,80 €
Colné a menové právo
Cieľom spracovania vysokoškolskej učebnice „Colné právo a menové právo“ je poskytnúť čitateľom v ...
13,00 € 10,66 €
Colné právo
Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi ...
42,50 € 34,85 €
Corpus iuris civilis digesta - Tomus I.
Digesta (gr. Pándékeodai), všetko obsahujúce, je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti ...
49,76 € 37,82 €
Corpus Juris 2000
Myšlienka zriadiť inštitút Európskeho verejného prokurátora (European Public Prosecutor – EPP) vzišla z ...
3,49 € 2,86 €
​České právní dějiny
Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných ...
32,76 € 26,86 €
České vize Evropy? - Manuál k naší evropské debatě
Projekt evropské integrace Evropská unie prožívá svou krizi, která je zároveň novou šancí k promýšlení ...
17,97 € 13,48 €
Československé právne dejiny
Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly ...
19,99 € 15,19 €
Čierna stavba - Stavebné právo
Čierna stavba vychádza v edičnej rade Monotematika Stavebné právo vydavateľstva EUROKÓDEX. Autor diela si dal ...
19,80 € 15,84 €
Čistá právna náuka
Hans Kelsen bol významný rakúsky teoretik práva a politiky, zakladateľ tzv. normativizmu. Jeho Čistá právna ...
12,00 € 9,00 €
(1575)