Európske právo
Tretie, doplnené a rozšírené vydanie učebnice o práve Európskej únie pripravil kolektív renomovaných ...
28,50 € 23,35 €
Európsky prokurátor
O tom, že sa pripravovalo vytvorenie Európskej prokuratúry, je slovenská verejnosť, najmä odborná, informovaná. ...
21,80 € 17,85 €
Evolúcia práva
Autor poskytol čitateľom netypický pohľad na vývoj právneho systému spracovaný na základe pôsobenia ...
20,90 € 16,70 €
Evropeizace českého práva
Odborná publikace se zabývá jedním ze zásadních problémů, před jehož řešení byla a je postavena česká ...
15,81 € 11,85 €
Formálne vlastnosti práva
Monografia sa zaoberá "odvrátenou" a nezaslúžene opomínanou stránkou formálnych vlastností práva, ktoré sú ...
14,50 € 11,85 €
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov.
Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. ...
46,50 € 38,10 €
GDPR v pracovnoprávnej praxi
Ako ovplyvnila implementácia nariadenia GDPR ochranu osobných údajov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a s čím ...
18,50 € 15,15 €
Handbook for Seminars of Private International Law
Handbook for Seminars of Private International Law is prepared primarily for students of the Comenius University, ...
27,50 € 23,35 €
Hlavný kontrolór
Monografia „Hlavný kontrolór. Otázky a odpovede" predstavuje praktickú a užitočnú pomôckou na zvládnutie ...
18,90 € 15,45 €
Introductory Coursebook of English for Students of Diplomacy and International Relations
Učebnica Introductory Coursebook of English for Students of Diplomacy and International Relations vznikla na ...
12,50 € 10,25 €
Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona ...
49,00 € 41,65 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom“ spracúva doterajšiu ...
25,20 € 20,65 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v ...
26,30 € 21,55 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty" predstavuje v poradí ...
29,00 € 23,75 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 vo veciach trestných
Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ v trestných veciach sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. ...
22,85 € 18,70 €
Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie
Zneužívanie trhu (angl. market abuse) je pojem, ktorý zahŕňa neoprávnené konanie na finančných trhoch a ...
21,80 € 17,85 €
Judikatúra v pracovnoprávnych veciach
Skončenie pracovného a štátnozamestnackého pomeruRozsudky, uznesenia a stanoviská súdov, týkajúce sa ...
15,70 € 12,85 €
Judikatúra vo veciach azylu
Ďalšia publikácia z čitateľsky obľúbenej edície mapuje aktuálne rozhodnutia súdov v azylových veciach. ...
8,90 € 7,25 €
Judikatúra vo veciach dobrých mravov
Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. ...
21,20 € 17,35 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov I.
I. Exekučné tituly a začatie exekučného konania Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú ...
23,10 € 18,90 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II.
II. Vykonávanie exekúcie a spôsoby jej vykonania Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú ...
26,40 € 21,60 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III.
III. Žaloby súvisiace s exekučným konaním, trovy exekúcie, statusové veci súdnych exekútorov a ich ...
18,60 € 15,25 €
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov
Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať ...
32,50 € 26,65 €
Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu
Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ...
15,90 € 13,00 €
(406)