Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov
V edícii výberov judikatúry vydavateľstva IURA EDITION, ktorá má už svoje stabilné miesto v knižnici každého ...
16,50 € 13,53 €
Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania
Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému ...
24,50 € 19,85 €
Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom
Ďalšia publikácia z úspešnej edície vydavateľstva Wolters Kluwer obsahuje výber publikovaných a ...
22,80 € 18,70 €
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam
Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového ...
16,80 € 13,78 €
Judikatúra vo veciach verejného obstarávania
Ďalší výber judikatúry z populárnej edície nášho vydavateľstva obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia ...
13,30 € 10,91 €
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov
Ďalšia publikácia z edície judikatúr vydavateľstva IURA EDITION prináša komplexný pohľad na judikatúru ...
5,50 € 4,51 €
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov - 2. vydanie
Druhé vydanie ponúka desiatky zaujímavých súdnych rozhodnutí...
20,00 € 16,40 €
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície judikatúr nášho vydavateľstva zhromažďuje najdôležitejšie ...
22,50 € 18,45 €
Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach ...
5,73 € 4,64 €
Judikatúra vo veciach zmeniek
Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej ...
3,90 € 3,16 €
Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu
Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti ...
19,80 € 16,04 €
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu
Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj ...
16,80 € 13,78 €
K otázkam medzinárodných vzťahov
Uvedená zbierka je súborom štúdií a článkov z oblasti medzinárodných vzťahov. Obsahuje širokú škálu ...
11,55 € 9,36 €
Kartelové a distribuční dohody - Teorie a praxe
Publikace pojednává o ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, o zákazu jejího vyloučení, ...
23,21 € 19,26 €
Katastrálny zákon - Komentár
Komentár k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ...
29,70 € 23,76 €
Katastrálny zákon - Komentár
Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalšiu publikáciu, ktorou rozširuje okruh predpisov okomentovaných na ...
13,50 € 11,07 €
Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike
Komentár zákona o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, teda ...
20,48 € 17,00 €
Katastrálny zákon. Úzz, 2016
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s právnym stavom k 15. ...
2,50 € 2,08 €
Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky
V kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzenýmMonografia sa venuje komplexnej ...
12,10 € 9,92 €
Kdo je vinen?
Právo je jednou ze složek veřejné moci. Jak ale ukázal už Émile Durkheim, právo je také sociálním faktem, v ...
6,83 € 5,67 €
Kolos na hliněných nohou?
Pozorujeme-li současný stát ve vývojové perspektivě, můžeme říci, že slábne, či naopak posiluje? A ...
21,60 € 16,85 €
Komentár k ústave Slovenskej Republiky
79,00 € 60,04 €
​Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek
Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v ...
35,95 € 29,48 €
Komentovaný Zákonník práce s príkladmi
Komplexný komentár Zákonníka práce s dôrazom na správnu aplikáciu v praxiVydavateľstvo EPOS operatívne ...
26,70 € 20,83 €
(1445)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii