Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu
Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ...
14,50 € 11,75 €
Judikatúra vo veciach mediálneho práva
Základom judikatúry sú publikované aj nepublikované rozhodnutia správnych súdov, z ktorých bola vybraná ...
30,80 € 24,95 €
Judikatúra vo veciach náhrady škody
Publikácia z úspešnej edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o ...
22,00 € 18,04 €
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve
Zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch je špecifickým vzťahom medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ...
23,00 € 18,63 €
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže je ďalšou publikáciou z obľúbených výberov judikatúry nášho ...
16,00 € 13,12 €
Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy
Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej ...
22,00 € 17,82 €
Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov ...
5,70 € 4,62 €
Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov
V súvislosti s novým zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tak odborná, ako aj laická ...
14,50 € 11,89 €
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia
Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu ...
24,50 € 19,85 €
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Spoluvlastnícke vzťahy majú množstvo špecifík, čo ich robí neraz pomerne komplikovanými, avšak nielen so ...
6,50 € 5,33 €
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už ...
18,00 € 14,58 €
Judikatúra vo veciach potravinového práva (úradné kontroly potravín)
Judikatúra vo veciach potravinového práva je prvou publikáciou na slovenskom právnickom knižnom trhu, ktorá je ...
27,50 € 22,55 €
Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať
Kniha s judikatúrou v oblasti združení a združovania sa predstavuje pohľad na niekoľko tematických okruhov z ...
19,00 € 15,39 €
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve
Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v ...
18,00 € 14,76 €
Judikatúra vo veciach priestupkového práva
Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi ...
24,50 € 20,09 €
Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností
Poznať právo dnes znamená tiež poznať rozhodovaciu činnosť súdov pri riešení káuz a pri aplikácií ...
19,80 € 16,24 €
Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov
Ďalšia publikácia z čitateľsky obľúbenej edície mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach majúcich ...
24,50 € 20,09 €
Judikatúra vo veciach sankcií v trestnom práve
Predkladaná publikácia zhromažďuje rozhodnutia súdov týkajúcich sa ukladania sankcií v trestnom konaní. ...
17,60 € 14,43 €
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru
Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného ...
15,90 € 12,88 €
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám
Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré ...
9,90 € 8,02 €
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti
V publikácii „Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti“ sú komplexným spôsobom spracované ...
19,00 € 15,39 €
Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel
„Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho ...
26,60 € 21,55 €
Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel
„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach ...
16,40 € 13,28 €
Judikatúra vo veciach stavebného konania
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon bol od nadobudnutia jeho ...
27,50 € 22,28 €
(1445)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii