Elektronické cenné papíry
Jedním z aktuálních témat zmiňovaných v souvislosti s bojem proti korupci je problém anonymních cenných ...
19,11 € 14,33 €
Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike
Cieľom tejto monografie je právna analýza možností poskytovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach SR ...
11,55 € 9,47 €
​Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s ...
67,05 € 56,99 €
English for Law Students - Reader with Exercises
Jazyková učebnica predstavuje odbornú právnu terminológiu v anglickom jazyku so zameraním na anglické právo a ...
13,20 € 10,82 €
English for Legal Purposes
Učebnica v anglickom jazyku poskytuje materiál vhodný primárne pre výučbu odbornej právnej angličtiny pre ...
22,00 € 16,72 €
Environmentálne právo Všeobecná a osobitná časť
Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov ...
22,30 € 21,19 €
Environmentální spolupráce jako nástroj řešení konfliktů
Šest případových studií, na nichž je testována koexistence environmentální spolupráce s politickým ...
8,46 € 6,35 €
Etické desatoro začínajúceho advokáta
Publikácia nie je komplexným a systematickým prehľadom problematiky profesijnej etiky, ktorý by sprevádzali ...
6,50 € 5,33 €
Etnografie - Improvizace v teorii a terénní praxi
Kniha Etnografie představuje etnografii jako komplexní metodologicko-teoretický přístup ke skutečnosti. Nabízí ...
13,63 € 10,22 €
Europeizace trestního práva
„Recenzovanú učebnicu ocenia predovšetkým študenti právnických fakúlt ale aj právnici s dlhoročnou praxou, ...
12,21 € 9,28 €
Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov
Publikácia obsahuje vedecké práce, témou ktorých sú otázky týkajúce sa trendov pracovného práva, práva ...
13,60 € 11,29 €
Európska integrácia a právo Európskej únie
„Práca predstavuje ďalší príspevok slovenskej doktríny k bližšiemu poznaniu a analýze ako histórie tak aj ...
19,90 € 15,12 €
Európska sociálna charta
Slovenská republika dňa 17.2.2009 súhlasila s ratifikáciou a prezident SR dňa 20.3.2009 ratifikoval Európsku ...
2,85 € 2,28 €
Európska únia
Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci ...
16,50 € 14,52 €
Európske menové právo a menové právo na Slovensku
Menové právo Slovenskej republiky je v súčasnosti tvorené európskym menovým právom, ktoré právne predpisy ...
18,80 € 15,04 €
Europske pravo - European law
Publikácia odborne oboznamuje so základnými princípmi európskeho práva ako najmladšej disciplíny právnej vedy. ...
12,12 € 9,09 €
Európsky marketing
Hlavným obsahom predloženej monografie je priblížiť formovanie a obsah európskeho marketingu ako koncepcie ...
13,50 € 11,88 €
Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska
Publikácia, ktorá sa Vám dostáva do rúk je prierezom histórie vzniku spoločnej európskej meny, súčasnosti a ...
16,00 € 14,08 €
Európsky prokurátor
O tom, že sa pripravovalo vytvorenie Európskej prokuratúry, je slovenská verejnosť, najmä odborná, informovaná. ...
21,80 € 17,88 €
Európsky zatýkací rozkaz - Komentár
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a ...
45,00 € 40,50 €
Eutanazie a rozhodnutí na konci života
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klíčovou otázkou, kterou si ...
14,50 € 11,89 €
Evolúcia práva
Autor poskytol čitateľom netypický pohľad na vývoj právneho systému spracovaný na základe pôsobenia ...
18,90 € 15,12 €
Evropeizace českého práva
Odborná publikace se zabývá jedním ze zásadních problémů, před jehož řešení byla a je postavena česká ...
11,75 € 8,81 €
Evropeizace veřejné sféry
Soudobé diskuse o budoucnosti evropské integrace (Evropa federální, nebo Evropa multinárodní) často odrážejí ...
15,47 € 12,84 €
(1575)