Čitateľský denník 2
Vhodný doplnok pracovných zošitov Hravá literatúra pre 2. stupeň základnej školy. Čitateľský denník ...
5,00 € 3,50 €
Človek človeku
Monografia nadväzuje na predchádzajúci publikáciu Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. ...
9,00 € 8,10 €
Čo má vedieť druhák z matematiky
V ďalšom pracovnom zošite z novej série sa nachádzajú úlohy zamerané na zopakovanie učiva prvého ročníka a ...
3,50 € 2,63 €
Čo sa odohráva v hlave tlmočníka?
V predkladanej publikácii autor naznačil teoreticko-metodologický pohyb posledných desaťročí v oblasti teórie ...
9,90 € 7,43 €
Dáma s tygříkem a další logické hrátky
Peter Denning kdysi řekl: "Myslím, že Raymond Smullyan je Lewis Carroll naší doby. Jeho útlé knížky plné ...
14,01 € 10,51 €
Dážď, alebo hasiči? Etická výchova pre základné školy
Dážď je životodarný a je predpokladom rozvoja a rastu prírody. Hasičov voláme vtedy, keď je už zle, alebo ...
9,90 € 8,71 €
Daždivé prázdniny - 1.ročník
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 1. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, písania a čítania, ...
4,15 € 3,32 €
Daždivé prázdniny - 2.ročník
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 2. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, prírodovedy a ...
4,15 € 3,32 €
Daždivé prázdniny - 3.ročník
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 3. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, prírodovedy a ...
4,15 € 3,32 €
Daždivé prázdniny - 4.ročník
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 4. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prírodovedy a vlastivedy. ...
4,15 € 3,32 €
Dejepis
JEDINÝ SVOJHO DRUHU NA TRHU! Pracovný zošit pre 9. ročník základnej školy. Prináša témy na diskusiu a ...
6,50 € 4,88 €
Dejepis
Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z ...
15,00 € 11,25 €
Dejepis - Denník z pátrania po minulosti
Cvičebnica dejepisu pre 5. ročník základnej školy...
2,49 € 2,12 €
Dejepis 1 - Od praveku k novoveku
Učebnica dejepisu je prvou časťou súboru učebníc určených pre stredné odborné školy a stredné odborné ...
2,60 € 2,21 €
Dejepis 1 - Od praveku k staroveku
Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k ...
2,69 € 2,29 €
Dejepis 1 - Od staroveku k stredoveku
Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k ...
2,90 € 2,47 €
Dejepis 1 - Pracovný zošit
Pracovný zošit z dejepisu pre stredné školy 1, 1. časť je novým materiálno-didaktickým prvkom, ktorý nemá na ...
4,90 € 4,17 €
Dejepis 1 - Pracovný zošit
Pracovný zošit z dejepisu pre stredné školy 1, 2. časť je novým materiálno-didaktickým prvkom, ktorý nemá na ...
4,90 € 4,17 €
Dějepis 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele
Příručka učitele umožňuje plně využít potenciál učebnice a pracovního sešitu. Obsahuje konkrétní ...
23,96 € 24,44 €
Dejepis do vrecka
Praktická brožúrka vo formáte A6 obsahuje prehľad historických poznatkov od najstarších dejín ľudstva až po ...
4,00 € 2,80 €
Dejepis pre 9. ročník ZŠ
Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým ...
4,85 € 3,64 €
Dejepis pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ
nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016)aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu ...
11,60 € 8,58 €
Dejepisný zošit pre 6. ročník
Séria dejepisných zošitov tretej generácie, rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k ...
3,00 € 2,25 €
(1839)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii