Analytická chemie pro farmaceuty
9,10 € 7,28 €
Analýza elektrických strojov
Táto vysokoškolská učebnica je určenáštudentom inžinierskeho štúdia silnoprúdovej elektrotechniky, ...
15,40 € 13,05 €
Andělé drahých kamenů
Drahé kameny jsou mocným nástrojem, který můžete použít na cestě za sebepoznáním. Promlouvají k nám ...
15,46 € 12,06 €
Andělské rady
Potřebujete si rychle vytáhnout kartu, která vás povzbudí a dodá vám pocit jistoty? Rozhodujete se mezi ...
9,35 € 6,92 €
Anglický jazyk - Gramatika
Súbor kartičiek obsahuje: slovesá, podstatné mená, zámená, číslovky, prídavné mená, príslovky, predložky, ...
4,40 € 3,50 €
​Anglický jazyk – prehľad gramatiky
Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom ...
2,43 € 1,75 €
Anglický jazyk: Učebné texty - Na prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického smeru
V prvej kapitole venovanej stručnému prehľadu anglickej gramatiky sa autori zamerali na dôležité gramatické ...
6,90 € 5,15 €
Angličtina 3
Je vhodná aj pre výučbu deťí so špecifickými poruchami učenia.
9,45 € 7,56 €
Angličtina v kocke pre ZŠ
Prehľadné grafické spracovanie pomáha ľahko sa orientovať v texte a zapamätať si učivo. Učebnica obsahuje ...
4,15 € 3,11 €
Anorganická chémia
Anorganická chémia
13,65 € 11,19 €
Antropologie a Melanésie z doby kamenné do kyberprostoru
Kniha Martina Soukupa reflektuje vývojové proměny sociální a kulturní antropologie a současně popisuje a ...
22,30 € 16,73 €
Antropologie exotických sbírkových předmětů
Kniha je antropologickým a zároveň muzeologickým pohledem na význam a možnosti prezentace exotických artefaktů ...
8,65 € 6,45 €
Antropologie náboženství
Antropologie zkoumá člověka jako komplexní bytost a k tomuto využívá poznatků přírodních i sociálních ...
23,36 € 17,05 €
Aplikácia vybraných metód modelovania a simulácie v priemyselnom inžinierstve
Priemyselné inžinierstvo využíva tie najmodernejšie a njprogresívnejšie sa vyvíjajúce technológie ...
27,70 € 23,55 €
Aplikovaná forenzní psychologie
Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy ...
16,76 € 12,40 €
Aplikovaná matematika - Vybrané kapitoly z finančnej a poistnej matematiky
Učebnica predstavuje prierez súčasnými výpočtovými postupmi finančnej a poistnej matematiky tak, ako sa ...
10,13 € 8,10 €
Aplikovaná molekulová spektroskopia
Aplikovaná molekulová spektroskopia
22,91 € 18,75 €
Aplikovaná psychológia práce a trhu pre SOŠ
Aplikovaná psychológia práce a trhu pre SOŠCieľom učebnice je poskytnúť vám, mladým ľudom, vedomosti a ...
14,00 €
Aplikovaná telematika
Vysokoškolská učebnica Aplikovaná telematika, ktorá je spoločným dielom autorov zo Slovenskej a Českej ...
42,30 € 35,96 €
Arabské revoluce
Začátek roku 2011 přinesl do řady arabských zemí změnu v podobě svržení několika dlouhověkých a zdánlivě ...
14,79 € 11,05 €
Arabský svet v premenách času
Zborník prináša vedecké štúdie popredných slovenských a českých arabistov, ktoré sú tematicky rozdelené do ...
7,00 € 5,25 €
Archeologie a dálkový průzkum
Publikace přináší u nás dosud nejkomplexněji pojatý pokus o syntézu širokého spektra témat v oblasti ...
35,25 € 26,40 €
Aritmetická postupnosť I.diel
Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku ...
2,90 € 2,30 €
(2898)