Ako písať komplexnú odbornú prácu
Učebnica Ako písať komplexnú odbornú prácu v SOŠ poľnohospodárskeho zamerania obsahuje praktické rady, ...
14,00 €
Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe I.diel
V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a ...
2,19 € 1,60 €
Ako sa hravo naučiť počtu derivačnému
Kurz matematickej analýzy sa zaoberá diferenciálnym a integrálnym počtom funkcií jednej premennej. Bude si ...
19,90 € 15,92 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením
Príručka pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl je druhou publikáciou v sérii, ktorá pomáha deťom ...
6,90 € 5,10 €
Ako vysvetliť svet - Objav modernej vedy
Kniha Ako vysvetliť svet je fascinujúcou správou o tom, ako dejiny fyziky ovplyvnili naše uvažovanie a vývoj ...
19,95 € 15,15 €
Ako zjesť žabu - Od slova do slova
Pod názvom Ako zjesť žabu sa ukrýva upravený výber z glos a úvah Inge Hrubaničovej o súčasnom jazyku a ...
8,00 € 6,00 €
Ako zvládať konflikty
Kniha kladie dôraz na dva aspekty konfliktu, najskôr sa zaoberá konfliktom z teoretického hľadiska. Snaží sa ho ...
7,70 € 6,55 €
Akta F - Filosofie pro záškoláky
Otřepaná pravda říká, že se na našich středních školách nevyučuje filozofie, ale dějiny filozofie. Potom ...
9,35 € 7,01 €
Aktívna matematika
Aktívna matematika je aktivizujúca učebná pomôcka, ktorá umožňuje prostredníctvom vlastnej aktivity dieťaťa ...
35,00 € 35,00 €
Aktuálne otázky edukácie
Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." (E. ...
7,70 € 6,15 €
Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike
Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým ...
6,60 € 5,40 €
Aktuální témata kulturních studií
Učebnice kulturálních studií Angely McRobbie je zasvěceným úvodem do široké problematiky dnes už etablované ...
14,97 € 10,75 €
Aktuárska matematika - životné poistenie
Cieľom publikácie je ponúknuť modely rôznych produktov životného poistenia, ako sú poistenie pre prípad ...
1,95 € 1,60 €
Alex za zrcadlem
Náš nesmírně složitý svět se překvapivě často řídí neočekávanými matematickými schématy. Alex Bellos, ...
16,36 € 12,27 €
Alternativní potravinové sítě: Česká cesta
Alternativní potravinové sítě se začaly prosazovat v zahraničí jako reakce na globalizující se výrobu ...
11,25 € 9,00 €
Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov
Obsahom monografie je spracovanie štruktúrnej komparácie východiskového a finálneho stavu vo vývine skloňovania ...
7,00 € 5,88 €
Analytická geometria (pracovný zošit)
Pracovný zošit je štandardne určený pre 3. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa ...
10,00 € 8,00 €
Analytická geometria (učebnica)
Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ...
14,00 € 11,20 €
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť
Kurz obsiahnutý v tejto knihe pokrýva analytickú geometriu v rovine. Nájdete v ňom fyzikálne aj geometrické ...
15,90 € 11,90 €
Analytická chémia
Cieľom učebnice je poskytnúť informácie o princípoch a základoch analytických metód, príslušných ...
29,92 € 25,43 €
Analytická chémia pre 1.ročník ŠO potravinárstvo
Učebnica obsahuje učivo tematických celkov základné operácie a pracovná technika, základy vážkovej a ...
23,00 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO  2.časť
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie ...
23,00 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO  3.časť
V učebnici Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba (3. časť) sú zaradené ...
23,00 €
Analytická chémia pre 2. ročník ŠO 1.časť
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – odber a úprava vzoriek, senzorická analýza, ...
23,00 €
(2898)