Ako úspešne zvládať vedeckú prácu
Publikácia je mimoriadnym dielom, zostaveným autorským kolektívom popredných odborníkov s dlhoročnou ...
12,00 € 9,00 €
 Deutsch für Mediziner
Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom pripravujúcim sa na jazykovú skúšku v rámci ...
10,00 € 7,50 €
 Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti ?
Publikace je určena nejen žákům základních a středních škol, ale i jejich často bezradným rodičům ...
10,49 € 8,39 €
 Jihočeský kraj v globální ekonomice
V odborné kolektivní monografii jsou popsány hlavní sektory jihočeské ekonomiky v období od roku 2004 do ...
13,15 € 10,26 €
 Metódy predikovania finančnej situácie podnikov
Dôsledkom globálnej finančnej krízy, ktorá vyústila do dlhodobej krízy, bolo okrem iného aj zlyhávanie ...
25,20 € 22,68 €
 Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe
Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú ...
27,49 € 23,37 €
 Psychohygiena v živote moderného človeka
Kompetencie, ktoré pomáhajú modernému človeku fungovať v živote, užšom osobnom a sociálnom prostredí, ...
15,70 € 13,35 €
 Souhrn rumunské gramatiky
Dvojlist obsahuje stručný souhrn rumunské mluvnice.
2,96 € 2,22 €
 Šlabikár LIPKA 2. časť
Šlabikár Lipka® je spracovaný do dvoch šlabikárových častí a samostatnej čítanky. Koncepcia je založená na ...
6,60 € 5,28 €
 Učebnice současné španělštiny 2. díl + doplněk
Učebnice současné španělštiny – 2. díl navazuje na úspěšnou část stejnojmenné učebnice. ...
29,84 € 22,38 €
 Vybrané časti zo slovenského jazyka pre prekladateľov a tlmočníkov
Skriptá predstavujú základný učebný materiál nevyhnutný pre lekcie z predmetu Praktická slovenčina ...
10,40 € 9,36 €
 Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 2
Cieľom monografie je poskytnúť výskumným a vývojovým pracovníkom, projektantom, konštruktérom a ...
38,70 € 32,90 €
​A nesoudit znamená nedívat se...
Cílem publikace bylo prozkoumat a sjednotit dosavadní poznatky o překladu dramatu a ověřit jejich platnost na ...
8,28 € 8,28 €
Administratíva a korešpondencia pre 4.ročník OA
Koncepcia a metodické spracovanie učebnice je pokračovaním predchádzajúcich troch dielov. Obsahuje viac ...
17,00 € 16,32 €
Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
* bakalárske práce * diplomové práce * dizertačné práce * špecializačné práce * habilitačné ...
8,00 € 7,20 €
Anatómia pre športovcov I - pohybový systém
Učebnica systematickej anatómie, s cieľom poskytnúť potrebné poznatky, bez zbytočného zahltenia podrobnosťami ...
17,30 € 14,71 €
Anatómia pre športovcov II - orgánové systémy
Druhý diel knihy obsahuje anatomický opis orgánových sústav – tráviaca, dýchacia, srdcovocievna, ...
22,00 € 18,70 €
Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty
Anatomii lze oprávněně považovat za jeden ze základních pilířů fyzioterapie. Zejména pak vynikající znalost ...
10,44 € 8,56 €
Anglická maturitní témata
I když se zdá, že do maturity je ještě daleko, nikdy není dost brzy začít se na ni připravovat. A proč ne už ...
8,90 € 6,23 €
Antické mená
9,78 € 8,31 €
(285)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii