Čítame ušami 1 CD
Projekt vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana je doplnkom k učebnici Literatúra pre stredné školy 1. CD ...
20,00 € 17,00 €
Čítame ušami 2 CD
Projekt vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana je doplnkom k učebnici Literatúra pre stredné školy 2. CD ...
20,00 € 17,00 €
Čítame ušami 3 CD
Projekt vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana je doplnkom k učebnici Literatúra pre stredné školy 3. CD ...
20,00 € 17,00 €
Čítame ušami 4 CD
Projekt vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana je doplnkom k učebnici Literatúra pre stredné školy 4. CD ...
20,00 € 17,00 €
Dějiny nizozemské a vlámské literatury
Nizozemština, jazyk, kterým mluví Nizozemci a Vlámové, je s více než 25 milionů mateřských mluvčích ...
27,96 € 22,37 €
Hebrejsko-český a česko-hebrejský praktický slovník
Zcela nový, a svým způsobem unikátní hebrejský slovník. Jde o první slovník, který se věnuje hebrejštině ...
59,00 € 44,25 €
Hravá čítanka 3
Pracovný zošit Hravá čítanka 3 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 3. ročník ZŠ. ...
6,00 € 4,50 €
Hravá čítanka 4
Pracovný zošit Hravá čítanka 4 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia zamerané na rozvíjanie ...
6,00 € 4,50 €
Indonésko-český česko-indonéský praktický slovník
Nový a zcela původní indonéský slovník. Naší snahou při jeho tvorbě bylo v co nejhutnější, avšak ...
45,00 € 33,75 €
Jak se fikce dělá slovy - Pragmatické aspekty vyprávění
Kniha Jak se fikce dělá slovy poskytuje souhrnný pohled na pragmatické teorie literární fikcionality. V ...
10,29 € 7,72 €
Kde sa píšu čiarky?
Je pre vás ťažké určiť, kam čiarka patrí a kam zase nie? Precvičte si písanie čiarok pomocou jednoduchých ...
3,49 € 2,72 €
Mýty a fakty o preklade a tlmočení na Slovensku
Touto prácou reagujem na často opakované tvrdenia o údajnej degradujúcej kvalite prekladateľskej a ...
8,50 € 7,23 €
Návraty
Doménou literární historičky a editorky Jaroslavy Janáčkové je česká literatura 19. století. Po řadě ...
13,60 € 10,20 €
Odborná němčina
Odborná němčina
5,87 € 4,40 €
Pomocník z literatúry - pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ
Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 6. ročník ...
4,50 € 3,83 €
Precvičme si slovenčinu pre 8. ročník základných škôl
Pracovné zošity obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a ...
6,50 € 4,88 €
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Obľúbená a osvedčená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl poskytuje ...
10,85 € 8,46 €
Průvodce po světové literární teorii 20. století
Rozšířené a přepracované vydání originální encyklopedické příručky, kterou v osmdesátých letech ...
28,15 € 21,11 €
Segmentální struktura čínské slabiky
Monografie představuje izolovanou slabiku moderní standardní čínštiny (putonghua), která je zvukovou nositelkou ...
19,37 € 14,53 €
Slovenský národný korpus - texty, anotácie, vyhľadávania
Najnovšia kolektívna práca Jazykovedného ústavu Ľ.Štúra, ktorá je určená lingvistom, učiteľom slovenského ...
14,90 € 11,18 €
Slovník spisovatelů
Slovník spisovatelů
22,29 € 16,72 €
Stomatologie - Angličtina pro zubní praxi - učebnice a cvičebnice
Předkládaná práce je čítankou odborných textů, učebnicí a cvičebnicí lékařské stomatologie, slouží i ...
27,90 € 20,93 €
Španělská moderní literatura 1898-2015
Autoři nabízí poučný pohled na společenské, myšlenkové a estetické proudy moderní španělské literatury, ...
23,03 € 17,27 €
Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry
Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry je ...
8,90 € 7,57 €
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii