Analýza kompetencií sestier západnej a strednej Európy v onkologickej prevencii
Analýza kompetencií sestier západnej a strednej Európy v onkologickej prevencii. Dlhodobým zámerom zdravotnej ...
15,99 € 13,59 €
Angličtina pro sestry
Kniha Joy Parkinsonové stručně seznamuje sestry s organizací práce v UK, vzděláním a registrací sester. ...
16,20 € 11,99 €
Bolest a jak s ní zacházet - Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory
Jedinečná kniha obsahující nejnovější poznatky o příčinách, průběhu a léčení bolesti přináší ...
3,75 € 2,78 €
Demence a jiné poruchy paměti - Komunikace a každodenní péče
Publikace přináší kompletní obraz o poruchách paměti a demence, jejich typech a klinické prezentaci. Rovněž ...
3,75 € 2,63 €
Determinanty zdravia
Analýza determinánt (určujúcich zložiek) zdravia je základnou nosnou štruktúrou poznatkového aparátu v rámci ...
6,00 € 4,50 €
Dětská sestra v primární a komunitní péči
Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, ...
3,75 € 2,78 €
Doprovázení v ošetřovatelství I.
V předkládané publikaci naleznou české zdravotní sestry klíčové dovednosti, které potřebují k tomu, aby ...
11,30 € 8,36 €
Doprovázení v ošetřovatelství II
V této publikaci naleznou čtenáři možnosti řešení interpersonálních problémů, s nimiž se v současnosti ...
11,30 € 8,36 €
Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve
Edukácia v ošetrovateľstve sa uskutočňuje prostredníctvom edukačného procesu, ktorý zahrnuje poskytovanie ...
7,50 € 5,63 €
Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve
Edukácia je neoddeliteľnou súčasťou moderného ošetrovateľstva. Patrí medzi základné kompetencie sestier a ...
4,00 € 3,00 €
Edukační činnost sestry
V ošetřovatelské praxi zdravotních sester hraje edukační činnost důležitou roli. Sestry představují první ...
3,97 € 3,14 €
Etika v ošetřovatelské praxi
Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a ...
3,75 € 2,78 €
Filozofia v ošetrovateľstve
Filozofia a ošetrovateľstvo. Dve do značnej miery odlišné disciplíny. Jedna zameraná na reflektovanie sveta v ...
5,00 € 3,75 €
Fyziologie - Učebnice pro studenty zdravotnických oborů
Druhé vydání úspěšné učebnice Fyziologie přináší textové rozšíření. Byly přidány tabulky, ...
12,17 € 9,01 €
Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry
Ošetřovatelství jako obor se stejně jako medicína v současné době rozvíjí a specializuje. Základní ...
14,90 € 11,03 €
Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo
Autori ponúkajú na trh vzdelávania pre štúdium v zdravotníckych nelekárskych povolaniach veľmi aktuálnu ...
7,50 € 5,63 €
Geriatrie od A do Z pro sestry
Ojedinělá publikace z oboru geriatrie je koncipována formou abecedně řazených hesel. Postihuje hlavní problémy, ...
8,36 € 6,19 €
História ošetrovateľstva
Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ...
8,00 € 6,00 €
Hodnocení kvality života - Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum
Je ojedinělou odbornou publikací, která zpracovává problematické oblasti měření kvality života specifické ...
10,71 € 7,93 €
Interní ošetřovatelství I
První díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých ...
13,18 € 9,75 €
Kardiologie pro sestry
Kardiologie v obrazech, tak by mohl znít název této publikace, na našem trhu zcela ojedinělé. Čtenáři v ní ...
15,54 € 11,50 €
Kardiologie pro sestry intenzivní péče
Již čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání „Koláře“ potvrzuje skutečnost, že jde o osvědčenou, ...
19,85 € 14,89 €
Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Táto monografia je určená pre profesionálov v ošetrovateľstve, najmä vysokoškolským pedagógom, študentom a ...
4,98 € 3,74 €
Klinická onkologie pro sestry
Druhé, doplněné a zcela přepracované vydání úspěšné publikace. Moderní učebnice klinické onkologie pro ...
8,36 € 6,19 €
(138)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii