Vydavateľ: Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 9788081201554
Poč.strán: 40
Rok vydania: 2012
Väzba: brožovaná
Formát: 2
Jazyk: slovenský
Pridané: 28.08. 2012

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 2,40 €
Naša cena: 2,04 €
Zľava: 15%

Písanie a slohová výchova 2 - 2. zošit

Autor: Damboráková Viera

Spracovanie učiva v písanke zohľadňuje vekové osobitosti žiakov. Jazykové a slohové cvičenia sú v súlade s predpísaným obsahom vzdelávania v 2. ročníku ZŠ a rešpektujú súčasné trendy vo vyučovaní materinského jazyka. Rôzne druhy úloh napomáhajú osvojeniu si základov písanej reči, poskytnú elementárne vedomosti z lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej roviny a možnosť osvojiť si základné pravidlá pravopisu a písania. Sú orientované hlavne na prácu s textom, čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby, pričom využívajú aj medzipredmetové vzťahy. Úlohy podporujú tiež rozvoj fantázie a predstavivosti, dávajú priestor na nácvik a zdokonaľovanie zručnosti jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa a formulácie vlastných myšlienok písanou formou.  

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii