Vydavateľ: Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 9788081205910
Poč.strán: 112
Rok vydania: 2017
Väzba: brožovaná
Formát: 1
Jazyk: slovenský
Pridané: 12.04. 2010

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 4,90 €
Naša cena: 4,17 €
Zľava: 15%

Čítanka pre 1. ročník ZŠ

Autor: Virgovičová Lýdia

Prepracovaná a inovovaná Čítanka pre 1. ročník ZŠ nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. Čítanka prináša vekuprimeraný, zaujímavý, didakticky premyslený výber textov. Inovovaný učebný text je graficky pútavo spracovaný. Pri zostavovaní Čítanky pre 1. ročník ZŠ mali autori na zreteli, že každé dieťa je individuálne, iné, má svoje silné i slabé stránky, spôsob koncentrácie. Každý žiak je aktívnym subjektom vlastného učenia a rozvoja. Čítanka je zameraná na diferencované vyučovanie. Umožňuje rozvíjať techniku čítania vyspelejších i pomalších žiakov. Všetky texty a úlohy učiteľ nemusí preberať so všetkými žiakmi. Obsah i rozsah čítanky zodpovedá pôvodnej koncepcii. K zmenám dochádza na základe požiadaviek učiteľov prvých ročníkov. Pracovné strany sa z druhej časti čítanky priradili k jednotlivým textom. Vytvárajú obsahovo jednotné dvojstrany, čo umožní žiakom ľahšiu orientáciu pri riešení úloh. Články a úlohy môže učiteľ vyberať podľa úrovne žiakov v čítaní tak, aby bolo každé dieťa úspešné. Časť textov a pracovných strán nadväzuje a dopĺňa učivo prvouky. Obsah čítanky je zostavený s postupne rastúcou náročnosťou úloh, ktoré si vyžadujú samostatné myslenie a sebahodnotenie. Núti žiakov hľadať odpovede, objavovať, dopĺňať, dosahovať určitú úroveň operačnej a poznávacej činnosti. Mení sa postavenie žiaka v učení. Čítanka je spracovaná podľa požiadaviek ŠVP a príloh ISCED 1. Šlabikár je schválený Ministerstvom školstva SR.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii