Vydavateľ: Wolters Kluwer
ISBN: 9788075984340
Poč.strán: 164
Rok vydania: 2019
Väzba: brožovaná
Formát: 148x210
Jazyk: slovenský
Pridané: 16.10. 2019

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 14,00 €
Naša cena: 11,48 €
Zľava: 18%

Aplikácia a transformácia právnych noriem EÚ

do slovenského právneho poriadku v oblasti ochrany životného prostredia

Autor: Cepek Branislav

Publikácie poskytuje pohľad na problematiku preberania noriem Európskej únie do slovenského právneho poriadku, ako aj do ďalších vybraných štátov Európskej únie. V monografii prehľadným a chronologickým spôsobom autor analyzuje vývojové determinanty ochrany životného prostredia tak na medzinárodnoprávnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie. Podáva informácie o vývoji problematiky ochrany prírody, stavu životného prostredia, jeho jednotlivých zložiek a ekosystémov, problematiky prístupov k ochrane a starostlivosti o biologickú rozmanitosť a ich riešenie pomocou práva.
Jadrom monografie je problematika ochrany prírody a starostlivosti o biodiverzitu v prameňoch medzinárodného práva, práva Európskej únie a slovenského práva. Právne normy z týchto oblastí sú v súčasnosti početné, rozsiahle a neprehľadné, preto je cieľom tejto monografie ich identifikácia, zhrnutie a analýza, a to zjednodušenou formou. Súčasne venuje pozornosť najmä dvom kľúčovým prvkom presadzujúcim princíp transparentnosti v správe životného prostredia, ktorými sú prístup k informáciám o životnom prostredí a účasť verejnosti na rozhodovaní v otázkach životného prostredia. Autor následne analyzuje význam a využiteľnosť dvoch vybraných nástrojov prehlbovania transparentnosti v oblasti otvorenej kontroly dodržiavania environmentálnych predpisov.
Publikácia je určená širšej odbornej i laickej verejnosti, študentom právnických fakúlt, svoje uplatnenie však nájde aj medzi ekonómami, prírodovedcami a, samozrejme, zamestnancami verejnej správy.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii