Vydavateľ: Eurostav
ISBN: 9788089228591
Poč.strán: 210
Rok vydania: 2018
Väzba: brožovaná
Formát: 210x297
Jazyk: slovenský
Pridané: 13.06. 2019

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 30,80 €
Naša cena: 24,64 €
Zľava: 20%

Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany

Autor: Mózer Vladimír

1 Všeobecne k aktívnym a pasívnym systémom požiarnej ochrany

1.1 Rozdelenie a stručná charakteristika systémov požiarnej ochrany

1.2 Postavenie systémov požiarnej ochrany v SR

1.3 Stručný prehľad relevantných právnych predpisov a technických noriem v SR

1.4 Proces návrhu, inštalácie, prevádzky, kontroly a údržby systémov požiarnej ochrany

1.5 Návrh požiarnej stratégie s využitím aktívnych a pasívnych systémov požiarnej ochrany

2 Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru

2.1 Účel a spôsob fungovania elektrickej požiarnej signalizácie

2.2 Komponenty elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru

2.2.1 Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie

2.2.2 Napájanie elektrickej požiarnej signalizácie

2.2.3 Požiarne hlásiče

2.2.4 Zariadenia vstupu/výstupu

2.2.5 Signalizačné zariadenia

2.2.6 Indikačné, ovládacie a ďalšie komponenty

2.2.7 Hlasová signalizácia požiaru

2.3 Systémy EPS a HSP, ich navrhovanie, údržba a kontrola

2.3.1 Systémy elektrickej požiarnej signalizácie

2.3.2 Systémy hlasovej signalizácie požiaru

2.3.3 Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru

2.3.4 Predchádzanie planým poplachom

2.3.5 Kontrola a údržba elektrickej požiarnej signalizácie

3 Všeobecne o stabilných hasiacich zariadeniach

3.1 Stabilné hasiace zariadenia v systéme riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb

3.2 Požiadavky na vybavovanie stavieb SHZ

3.3 Podmienky prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia

3.4 Signalizácia činnosti a zásobovanie elektrickou energiou

3.5 Úloha špecialistu požiarnej ochrany pri navrhovaní SHZ

4 Vodné stabilné hasiace zariadenia

4.1 Základné rozdelenie a popis činnosti vodných SHZ

4.2 Sprinklerové stabilné hasiace zariadenia

4.2.1 Rozdelenie sústav sprinklerových stabilných hasiacich zariadení

4.2.2 Súčasti sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia

4.2.3 Navrhovanie sprinklerových stabilných hasiacich zariadení

4.2.4 Prevádzka, kontrola a údržba sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia

4.3 Rozstrekovacie stabilné hasiace zariadenia

4.3.1 Zostavy rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení

4.3.2 Spúšťanie rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení

4.3.3 Súčasti rozstrekovacieho stabilného hasiaceho zariadenia

4.3.4 Navrhovanie rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení

4.3.5 Prevádzka, kontrola a údržba rozstrekovacieho stabilného hasiaceho zariadenia

4.4 Stabilné hasiace zariadenia na vodnú hmlu

5 Plynové stabilné hasiace zariadenia

5.1 Základné rozdelenie hasiacich plynov

5.2 Návrh a použitie plynových SHZ

5.2.1 Špecifiká návrhu a použitia plynového SHZ pre CO2

5.2.2 Špecifiká návrhu a použitia plynového SHZ pre ostatné hasiace plyny

6 Ďalšie druhy stabilných hasiacich zariadení

6.1 Penové stabilné hasiace zariadenia

6.1.1 Hasiaca pena a jej využitie

6.1.2 Penové SHZ na ťažkú a strednú penu

6.1.3 Penové SHZ na ľahkú penu

6.1.4 Spustenie a prevádzka penových SHZ

6.2 Práškové stabilné hasiace zariadenia

6.3 Stabilné hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól

7 Polostabilné hasiace zariadenia

8 Požiarne vetranie a riadenie dymu

8.1 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia

8.1.1 Riadenie dymu

8.1.2 Navrhovanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia

8.2 Požiarne vetranie parkovacích garáží

8.3 Požiarne vetranie únikových a zásahových ciest

8.3.1 Požiadavky na požiarne vetranie únikových a zásahových ciest v SR

8.3.2 Požiadavky na pretlakové požiarne vetranie únikových a zásahových ciest podľa STN EN 12101-6

8.4 Súčasti a komponenty systémov požiarneho vetrania a riadenia dymu

8.4.1 Klapky (ventilátory) na prirodzené odvetranie

8.4.2 Odsávacie a impulzné ventilátory na nútené odvetranie

8.4.3 Ventilátory na vytváranie pretlaku a kontrolné zariadenia

8.4.4 Potrubie na odvod tepla a splodín horenia

8.4.5 Dymové klapky

8.4.6 Ovládacie panely

8.4.7 Zariadenia na dodávku energie

8.4.8 Dymové zábrany a usmerňovače

8.5 Prevádzka, kontrola a

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii