Vydavateľ: Aitec
ISBN: 9788081461897
Poč.strán: 64
Rok vydania: 2019
Väzba: brožovaná
Formát: 210x297
Jazyk: slovenský
Pridané: 06.05. 2019

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 5,59 €
Naša cena: 4,75 €
Zľava: 15%

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ

pracovný zošit

Autor: Hirschnerová Zuzana

Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP - ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ. Autorky Zuzana Hirschnerová a Rút Dobišová Adame majú bohaté skúsenosti s tvorbou učebných materiálov pre primárne vzdelávanie. Obe sú aktívne učiteľky na 1. stupni základnej školy. Vo svojich dielach zohľadňujú požiadavky a námety učiteľov, rodičov, žiakov. Didaktické spracovanie pracovného zošita rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie detí - počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu pracovného zošita Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. Inovatívna koncepcia pracovného zošita k učebnici Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl obsahuje efektívne uplatnenie komunikačného princípu vo vyučovaní, podporuje integráciu jazykovej a slohovej zložky. Princíp integrácie sa prelína celým obsahom pracovného zošita a odráža sa vo výbere východiskových textov, ilustrácií, sprístupňovaní a objasňovaní poučiek, a predovšetkým v úlohách a cvičeniach. Široká škála úloh prepojená so zážitkovosťou pomáha žiakom uľahčiť a dokonale si osvojiť pravopisné normy a pravidlá slovenského jazyka s prihliadnutím na individuality žiakov a ich vedomostnú úroveň. Úlohy podporujúce stratégie vedúce k efektívnemu učeniu: brainstorming, pojmové mapy, voľné písanie, učíme sa navzájom, hranie rolí, tvorivé a kritické myslenie, práca s informáciami. Nový prvok pracovného zošita pravidelne vkladá opakujúce sa úlohy pod názvom „Vetný rozbor“, pri ktorých si žiaci priebežne upevňujú osvojené poznatky a informácie o vetách. V učive o vybraných slovách sú implementované cvičenia uplatňujúce pravopis geografických názvov s i/í a y/ý po obojakej spoluhláske. Výber slov prepája učivo slovenského jazyka s informáciami z vlastivedy. Inovovaný pracovný zošit je realizovaný v novej grafickej úprave podporený plnofarebným riešením, čím ponúka väčšiu zážitkovosť v procese edukácie.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii