Daždivé prázdniny - 2.ročník
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 2. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, prírodovedy a ...
4,15 € 3,32 €
Daždivé prázdniny - 3.ročník
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 3. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, prírodovedy a ...
4,15 € 3,32 €
Daždivé prázdniny - 4.ročník
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 4. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prírodovedy a vlastivedy. ...
4,15 € 3,32 €
Dejepis
JEDINÝ SVOJHO DRUHU NA TRHU! Pracovný zošit pre 9. ročník základnej školy. Prináša témy na diskusiu a ...
6,50 € 4,88 €
Dejepis
Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z ...
15,00 € 11,25 €
Dejepis - Denník z pátrania po minulosti
Cvičebnica dejepisu pre 5. ročník základnej školy...
2,49 € 2,12 €
Dejepis 1 - Od praveku k novoveku
Učebnica dejepisu je prvou časťou súboru učebníc určených pre stredné odborné školy a stredné odborné ...
2,60 € 2,21 €
Dejepis 1 - Od praveku k staroveku
Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k ...
2,69 € 2,29 €
Dejepis 1 - Od staroveku k stredoveku
Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k ...
2,90 € 2,47 €
Dejepis 1 - Pracovný zošit
Pracovný zošit z dejepisu pre stredné školy 1, 1. časť je novým materiálno-didaktickým prvkom, ktorý nemá na ...
4,90 € 4,17 €
Dejepis 1 - Pracovný zošit
Pracovný zošit z dejepisu pre stredné školy 1, 2. časť je novým materiálno-didaktickým prvkom, ktorý nemá na ...
4,90 € 4,17 €
Dějepis 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele
Příručka učitele umožňuje plně využít potenciál učebnice a pracovního sešitu. Obsahuje konkrétní ...
23,96 € 24,44 €
Dejepis pre 9. ročník ZŠ
Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým ...
4,85 € 3,64 €
Dejepis pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ
nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016)aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu ...
11,60 € 8,58 €
Dejepisný zošit pre 6. ročník
Séria dejepisných zošitov tretej generácie, rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k ...
3,00 € 2,25 €
Dejepisný zošit pre 6. ročník ZŠ
Dejepisný zošit pre 6. ročník základných škôl
3,00 € 2,25 €
Dejepisný zošit pre 7. ročník ZŠ
Dejepisný zošit pre 7. ročník ZŠ
2,49 € 1,87 €
Dejepisný zošit pre 8. ročník ZŠ
Dejepisný zošit pre 8. ročník ZŠ
3,00 € 2,25 €
Dějiny a řády života - Pět rozhodujících zlomů světových dějin
Čtyřikrát se ve světových dějinách stalo, že se bez patrných příprav náhle zrodil nový životní řád ...
16,15 € 12,11 €
Dejiny filozofie
Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania. ...
4,65 € 3,49 €
Dějiny kriminalistiky
Publikace je zaměřena na vývoj kriminalistiky ve světě i v České republice (Českých zemích). Záměr ...
19,11 € 15,86 €
Dejiny matematiky
Autor, profesor Čižmár, venoval štúdiu a napísaniu diela desiatky rokov, niet divu, veď dejiny matematiky v ...
43,20 € 32,40 €
Dejiny slovenskej literatúry I
Štvrté vydanie syntetických dejín národnej literatúry od jej počiatkov, od obdobia stredoveku, humanizmu a ...
15,27 € 12,22 €
Dejiny slovenskej literatúry II
Literárnohistorická syntéza slovenskej literatúry Stanislava Šmatláka v druhom zväzku Dejiny slovenskej ...
17,26 € 13,81 €
(1762)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii