Controlling
7,91 € 6,49 €
Cudzie jazyky pre každého prváka - Čítanka
Obrázková čítankana vyučovanie anglického alebo nemeckého jazyka v 1. ročníku je založená na príbehu, ...
3,00 € 2,55 €
Cudzie jazyky pre každého prváka - Pracovný zošit
Neoddeliteľnou súčasťou čítanky Cudzie jazyky pre každého prváka je pracovný zošit s ďalšími úlohami, ...
3,30 € 2,81 €
Cukrářská výroba I. pro 1. ročník UO Cukrář
Zabývá se základy cukrářské výroby a popisuje přípravu a výrobu náplní a polev pro cukrářské výrobky, ...
10,14 € 8,62 €
Cukrářská výroba II
Cukrářská výroba II Pro 2 ročník UO Cukrář Šlehané hmoty, třené hmoty, jádrové hmoty, čajové a ...
11,60 € 9,86 €
Cukrářská výroba II. pro 2. ročník UO Cukrář
Seznamuje s klasickými technologickými postupy i moderními formami práce a novými výrobními postupy. Objasňuje ...
11,49 € 9,77 €
Cukrářská výroba III
Cukrářská výroba III Pro 3 ročník UO Cukrář Šlehané hmoty, třené hmoty, jádrové hmoty, čajové a ...
11,60 € 9,86 €
Cukrářská výroba III. pro 3. ročník UO Cukrář
Uvádí další technologické postupy výroby cukrářských výrobků a restauračních moučníků. Popisuje ...
11,49 € 9,77 €
Cvičebnica - Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Prepracovaná cvičebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník ZŠ ...
4,00 € 3,00 €
Cvičebnica - Chémia pre 8. ročník základnej školy
Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP.Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú ...
4,00 € 3,40 €
Cvičebnica slovenského jazyka pre stredoškolákov
Súbor pracovných listov a cvičení zo slovenského jazyka na prácu v škole i na samostatnú prípravu na ...
8,95 € 6,71 €
Cvičenia z biografistiky
Biografia (biografistika, biografistické štúdie, životoúpisy) patrí ´medzi základné historické vedecké ...
11,10 € 9,44 €
Cvičíme s matikou
Kniha obsahuje: vzorově řešené typové úlohy zadání dalších úloh (s možností ověření správnosti ...
4,91 € 3,68 €
Cvičte svoji paměť
Příručka má za cíl rozšířit a zbystřit paměť. K tomu slouží množství profesionálních technik na ...
14,05 € 10,54 €
Česká demokracie po roce 1989 - Institucionální základy českého politického systému
Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje ...
8,36 € 6,19 €
Česká literární nakladatelství 1949-1989
Slovníkově uspořádaná publikace přináší rozsáhlá a podrobně zpracovaná hesla čtyř desítek českých ...
30,55 € 22,91 €
Česká literatura od počátků k dnešku
Nový přehledný výklad české literatury v podání současných autorit literární vědy.
24,98 € 18,74 €
Česká republika
Všeobecnozemepisná mapa Českej republiky so súborom doplnkových mapiek, tabuliek a grafov – administratívna ...
1,15 € 0,86 €
České a moravské Vltavíny
Vltavíny jsou považovány za české národní kameny. Kniha objasňuje vznik vltavínů, který by neproběhl bez ...
16,40 € 12,30 €
České sociální vědy v exilu
České sociální vědy prošly, podobně jako jiné vědní obory, třemi exilovými vlnami - po okupaci ...
13,60 € 10,20 €
Český a slovenský literární parnasismus
Monografie navazuje na knihu České literární romantično (Host 2012). Soustředí se na literaturu vycházející ...
14,05 € 10,54 €
Český granát
Český granát je již dlouhá léta považovaný za tradiční český národní kámen. Jeho krvavě rudá barva ...
16,40 € 12,30 €
Český strukturalismus v diskusi
Antologie textů Český strukturalismus v diskusi obsahuje překlady studií zahraničních literárních teoretiků ...
14,97 € 11,23 €
Číselko
Pracovný zošit je určený na nácvik písania štandardizovaných tvarov číslic a čísel v 1. ročníku ZŠ.
2,12 € 1,80 €
(2178)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii