Bezpečnostní vědy
V návaznosti na základní a metodologické přístupy v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které ...
7,52 € 6,17 €
Biblická gréčtina - Vysokoškolská učebnica
U Č E B N I C A    O B S A H U J E • podrobný výklad gramatiky s dôrazom na logické súvislosti preberaných ...
19,90 € 14,93 €
Bilingvismus a interkulturní komunikace
Publikace Bilingvismus a interkulturní komunikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele ...
13,35 € 10,81 €
Biofysikální chemie
Biofysikální chemie je interdisciplinární obor zabývající se aplikací fysikálně-chemických přístupů ...
20,92 € 15,69 €
Biofyzika, biochémia a rádiológia
Táto učebnica nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2002. Bola napísaná s cieľom stať sa pomôckou na ...
9,63 € 7,22 €
Biochémia
Druhé vydanie učebnice Biochémia je v súčasnosti najnovší titul z oblasti biochémie, ktorý podáva ucelený ...
31,90 € 30,31 €
Biokybernetika
Biokybernetika je vedecká oblasť kybernetiky orientovaná na modelovanie a riadenie systémov, ktoré obsahujú ...
17,30 € 14,36 €
Biológia
Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a ...
16,00 € 12,00 €
Biológia - Modelové otázky na prijímacie skúšky na Lekársku fakultu UPJŠ
Publikácia je určená záujemcom o štúdium na Lekárskej fakulte Univrzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v ...
18,59 € 14,87 €
Biológia - pomôcka pre maturantov
Učebnica biológie, sa svojím obsahom a štruktúrou snaží ponúknuť čitateľovi – stredoškolskému ...
7,00 € 5,60 €
Biológia - Pracovný zošit pre 5. ročník 2
Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník 2. polrok približuje problematiku učiva z hodín biológie názorne, ...
7,60 € 5,70 €
Biológia - život organizmov a hygiene prostredia
Učebnica pre stredné pedagogické školy nadväzuje na učebnicu Biológia a starostlivosť o zdravie človeka. ...
24,92 € 22,43 €
Biológia 1 pre 1.ročník gymnázia
Učebnica má podnázov Svet živých organizmov, čomu zodpovedá obsah učebnice. Pozostáva z vybraných ...
16,00 € 14,08 €
Biológia 5 pracovný zošit
Prepracovaný plnofarebný zošit reaguje na pripravovanú zmenu v ŠVP, ktorá uvažuje o dvojhodinovej dotácii. ...
3,10 € 2,48 €
Biologia 6 pracovný zošit
Pracovný zošit je koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy a schválenými ...
3,10 € 2,48 €
Biologia 7 pracovný zošit
Séria biologických zošitov rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, ...
3,10 € 2,48 €
Biologia 8 pracovný zošit
Séria biologických zošitov rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, ...
3,10 € 2,48 €
Biologia 9 pracovný zošit
Pracovný zošit vychádza v prepracovanej štruktúre a je úplne v súlade s aktuálnym ŠVP.Základné kapitoly ...
3,10 € 2,48 €
Biológia pre 5. ročník 1. polrok
Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník 1. polrok otvára žiakom dvere do sveta biológie nápaditým a ...
7,60 € 6,84 €
Biológia pre 5. ročník ZŠ
Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 5. ročník základných škôl, ktorého obsah je v ...
7,60 € 5,70 €
Biológia pre 5. ročník ZŠ
Nová učebnica je spracovaná v súlade s novým štátnym vzdelávacím programom, učivo o rastlinách a ...
9,33 € 8,96 €
Biológia pre 6. ročník 1. polrok
Pracovný zošit Biológia pre 6. ročník 1. polrok prináša pútavo spracované učivo z biológie v množstve ...
7,60 € 6,84 €
Biológia pre 6. ročník 2. polrok
Pracovný zošit Biológia pre 6. ročník 2. polrok je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a prináša zaujímavé ...
7,60 € 6,84 €
(2227)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii