Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe I.diel
V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a ...
2,19 € 1,64 €
Ako sa hravo naučiť počtu derivačnému
Kurz matematickej analýzy sa zaoberá diferenciálnym a integrálnym počtom funkcií jednej premennej. Bude si ...
18,00 € 13,50 €
Ako vysvetliť svet - Objav modernej vedy
Kniha Ako vysvetliť svet je fascinujúcou správou o tom, ako dejiny fyziky ovplyvnili naše uvažovanie a vývoj ...
16,91 € 13,19 €
Ako zjesť žabu - Od slova do slova
Pod názvom Ako zjesť žabu sa ukrýva upravený výber z glos a úvah Inge Hrubaničovej o súčasnom jazyku a ...
8,00 € 6,00 €
Ako zvládať konflikty
Kniha kladie dôraz na dva aspekty konfliktu, najskôr sa zaoberá konfliktom z teoretického hľadiska. Snaží sa ho ...
7,70 € 6,55 €
Akta F - Filosofie pro záškoláky
Otřepaná pravda říká, že se na našich středních školách nevyučuje filozofie, ale dějiny filozofie. Potom ...
9,35 € 7,01 €
Aktuálne otázky edukácie
Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." (E. ...
7,70 € 6,16 €
Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike
Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým ...
6,00 € 4,86 €
Aktuální témata kulturních studií
Učebnice kulturálních studií Angely McRobbie je zasvěceným úvodem do široké problematiky dnes už etablované ...
14,97 € 10,78 €
Aktuárska matematika - životné poistenie
Cieľom publikácie je ponúknuť modely rôznych produktov životného poistenia, ako sú poistenie pre prípad ...
1,95 € 1,60 €
Alex za zrcadlem
Náš nesmírně složitý svět se překvapivě často řídí neočekávanými matematickými schématy. Alex Bellos, ...
16,36 € 12,27 €
Alternativní potravinové sítě: Česká cesta
Alternativní potravinové sítě se začaly prosazovat v zahraničí jako reakce na globalizující se výrobu ...
11,25 € 9,00 €
Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov
Obsahom monografie je spracovanie štruktúrnej komparácie východiskového a finálneho stavu vo vývine skloňovania ...
7,00 € 5,88 €
Analytická geometria (pracovný zošit)
Pracovný zošit je štandardne určený pre 3. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa ...
7,00 € 5,60 €
Analytická geometria (učebnica)
Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ...
13,00 € 10,40 €
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť
Kurz obsiahnutý v tejto knihe pokrýva analytickú geometriu v rovine. Nájdete v ňom fyzikálne aj geometrické ...
15,00 € 11,25 €
Analytická chémia
Cieľom učebnice je poskytnúť informácie o princípoch a základoch analytických metód, príslušných ...
29,92 € 25,43 €
Analytická chemie pro farmaceuty
9,10 € 7,28 €
Analýza elektrických strojov
Táto vysokoškolská učebnica je určenáštudentom inžinierskeho štúdia silnoprúdovej elektrotechniky, ...
15,40 € 13,09 €
Andělé drahých kamenů
Drahé kameny jsou mocným nástrojem, který můžete použít na cestě za sebepoznáním. Promlouvají k nám ...
15,46 € 12,06 €
Andělské rady
Potřebujete si rychle vytáhnout kartu, která vás povzbudí a dodá vám pocit jistoty? Rozhodujete se mezi ...
9,35 € 6,92 €
Anglický jazyk - Gramatika
Súbor kartičiek obsahuje: slovesá, podstatné mená, zámená, číslovky, prídavné mená, príslovky, predložky, ...
3,40 € 2,55 €
​Anglický jazyk – prehľad gramatiky
Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom ...
1,85 € 1,39 €
Anglický jazyk: Učebné texty - Na prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického smeru
V prvej kapitole venovanej stručnému prehľadu anglickej gramatiky sa autori zamerali na dôležité gramatické ...
6,90 € 5,18 €
(2228)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii