Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2.ročník
Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ?1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, ...
4,00 € 3,40 €
Abeceda, z vreca von!
Univerzálny pracovný zošit, ktorý pomáha prvákom pri poznávaní a osvojovaní jednotlivých písmen, druhákom ...
5,15 € 4,27 €
Ako zjesť žabu - Od slova do slova
Pod názvom Ako zjesť žabu sa ukrýva upravený výber z glos a úvah Inge Hrubaničovej o súčasnom jazyku a ...
8,00 € 6,00 €
Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov
Obsahom monografie je spracovanie štruktúrnej komparácie východiskového a finálneho stavu vo vývine skloňovania ...
7,00 € 5,88 €
Angličtina 3
Je vhodná aj pre výučbu deťí so špecifickými poruchami učenia.
9,45 € 7,56 €
Angličtina v kocke pre ZŠ
Prehľadné grafické spracovanie pomáha ľahko sa orientovať v texte a zapamätať si učivo. Učebnica obsahuje ...
4,15 € 3,11 €
Autorské tváře v knižních zrcadlech
Kniha Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v kulturním transferu se ...
11,33 € 9,06 €
Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ
191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje ...
5,89 € 4,42 €
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ
Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou, ...
7,39 € 5,54 €
Budem vedieť slovenčinu 6. ročník základných škôl
Publikáciami vychádzame v ústrety nielen žiakom a učiteľom, ale aj rodičom, ktorí sa často pri domácej ...
2,32 € 1,81 €
Budem vedieť slovenčinu 6. ročník základných škôl
Zošit má formu pracovného zošita. Obsahuje rôzne cvičenia, doplňovačky, nácvičné a kontrolné diktáty i ...
1,66 € 1,25 €
Cvičebnica slovenského jazyka pre stredoškolákov
Súbor pracovných listov a cvičení zo slovenského jazyka na prácu v škole i na samostatnú prípravu na ...
8,95 € 6,71 €
Cvičte svoji paměť
Příručka má za cíl rozšířit a zbystřit paměť. K tomu slouží množství profesionálních technik na ...
14,05 € 10,54 €
Česká literární nakladatelství 1949-1989
Slovníkově uspořádaná publikace přináší rozsáhlá a podrobně zpracovaná hesla čtyř desítek českých ...
30,55 € 22,91 €
Česká literatura od počátků k dnešku
Nový přehledný výklad české literatury v podání současných autorit literární vědy.
24,98 € 18,74 €
Čítanie o Slovensku pre 1.stupeň ZŠ
Ide o netypickú učebnicu, ktorú možno využívať viacerími spôsobmi, ako doplnkovú literatúru k vlastivede, ...
11,00 € 9,90 €
Čítanka pre 1. ročník ZŠ
Prepracovaná a inovovaná Čítanka pre 1. ročník ZŠ nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. ...
4,90 € 4,17 €
​Čítanka pre 1.ročník ZŠ + Abeceda
Čítanka nadväzuje na prácu so šlabikárom a prináša okrem textov aj zaujímavé úlohy, ktoré svojim ...
5,20 € 4,42 €
Čítanka pre 3. ročník základných škôl - Pracovný zošit
Pracovný zošit od autorov novej Čítanky pre 3. ročník ZŠ (Hirschnerová – Ondráš – Filagová) zaručuje ...
5,10 € 4,23 €
Čítanka pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit
Moderný pracovný zošit svojím zameraním a štruktúrou plne nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 4. ročník ZŠ. ...
4,79 € 3,98 €
Dějiny čtení
Ve své knize Dějiny čtení dosáhl spisovatel, překladatel, editor a především milovník knih a čtení Albert ...
16,40 € 12,30 €
Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I.
Publikácia predstavuje prvú časť ambiciózneho projektu, veľmi dôležitého a potrebného pre slovenskú ...
15,00 € 12,30 €
Desať štúdií o detskej reči
Monografia predstavuje sumár poznatkov o vývine reči v ranom veku detí hovoriacich po slovensky. Je zavŕšením ...
15,00 € 12,30 €
(329)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii