PRIHLÁSENIE  |  VYTVORIŤ KONTO  |  ZABUDLI STE HESLO Nákupný košík je prázdny
Užívateľ: neprihlásený
        
Info o obchode
Počet dostupných kníh: 69621
Počet kníh na sklade: 12050
Kategórie
Kontakt
Vydavateľstvo Grada
Kníhkupectvo Littera
Stante sa našim fanúšikom
Da! - Ruština - Učebnica a cvičebnica + CD
Zľava: 20%
Stará cena: 10.50 €
Nová cena: 8.40 €
Pridané: 08.10.2008
Autor: Dekanová Eva, Ondrejčeková Erika
Vydavateľ: Enigma
ISBN: 9788089132300
Počet strán: 223
Rok vydania: 2006
Väzba: brožovaná
Formát: A5
Doplnky: CD
Jazyk: slovenský

Učebnicu ruského jazyka sme spracovali na základe aktuálnych požiadaviek slovenských stredných škôl. Na základe štvorročného verifikovania učebnice v rôznych formách výučby, sme rukopis prepracovali a aktualizovali, v závere sme doplnili nácvik písania, ktorý iniciovali používatelia učebnice. Vychádzame zo skutočnosti, že predpokladom a cieľom praktického osvojenia si cudzieho jazyka je tvorivá komunikácia. V týchto intenciách koncipujeme našu učebnicu. Adresujeme ju študentom vysokých škôl nefilologických odborov (manažment, žurnalistika, etnológia a i.), ďalej študentom odboru ruský jazyk a literatúra - učiteľské štúdium, študentom translatológie na VŠ, študentom gymnázií, stredných škôl, frekventantom kurzov ruského jazyka. Adresátom je začiatočník, mierne pokročilý, resp. pokročilý študent. Keďže ide o kurz intenzívnej výučby, aktivizujúci rozvíjanie rečovej kompetencie a intelektu študenta, texty, dialógy a cvičenia boli zostavené tak, aby rozvíjali komunikatívnu aktivitu študentov. Dialógy (resp. polylógy) svojou štruktúrou a obsahom potenciujú osvojenie si rečových situácií typických pre bežnú komunikáciu v pomerne krátkom čase (sú prepojené jednotným sujetom a rolami účastníkov komunikácie). Pri prezentácii a nácviku slovnej zásoby sa uplatňuje priama a prekladová metóda. Gramatické učivo je podané v prehľadných tabuľkách, pričom sa akcentuje na metódu postupnosti. Paradigma jednotlivých slovných druhov je prezentovaná v modelových slovných spojeniach a vetách. Lexikálno-gramatické učivo sa aktivizuje a upevňuje v jazykovo-rečových a situačne orientovaných rečových cvičeniach. Adekvátna pozornosť sa venuje aj prekladovým cvičeniam. Texty na doplnkové čítanie sú vysoko informatívne, zamerané na rozvíjanie rečových a intelektuálnych schopností študenta a podľa zváženia učiteľa sa môžu využiť ako doplňujúci materiál na vyučovacej hodine alebo ich môže vyučujúci zadávať na samostatnú prácu študentom. Primárnym cieľom učebnice je formovanie rečovej kompetencie študentov, čím je podmienený aj výber typizovaných rečových situácií a zaradenie lingvokrajinovedného a kulturologického učiva. Zostáva na učiteľovi, aby vytvoril na vyučovacích hodinách atmosféru stimulujúcu kreativitu a aktivitu študentov tak, aby študovaný cudzí jazyk nebol iba učebným predmetom, ale predovšetkým prostriedkom živých medziľudských kontaktov.

 

TOP 10
Plánovací kalendár 2016 ...
Cena: 1.20 €
Moje prvé čiary
Cena: 1.50 €
Písanka 3 - Prvé písmená
Cena: 1.50 €
Najväčšie divy sveta - ...
Cena: 14.95 €
Vybrané slová - Pracovný ...
Cena: 2.80 €
Slovenský jazyk 3 - ...
Cena: 3.00 €
Slovenský jazyk 4 - ...
Cena: 3.00 €
Slovenský jazyk 1 - ...
Cena: 2.80 €
Slovenský jazyk 2 - ...
Cena: 3.00 €
Kikirikí! - Kohútik má ...
Cena: 7.81 €
Najnovšie knihy
SÚŤAŽ
Jazykové učebnice
  Kníhkupectvo Littera
Zasielanie noviniek
Vyplňte svoju E-mailovú adresu a vyberte si či chcete zasielať email s novinkami alebo sa odhlásiť.

E-mail:
Zapísať Odhlásiť

 

Podmienky zasielania E-mailov.
created by Fiction studio